Jesu Kristi plats i förkunnelse

Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Jud v. 4

Ett ord i vår tid är “agenda”. Det handlar om en världsomfattande och omvälvande plan. Planen är inte hemlig och målet sägs vara för mänsklighetens bästa. Men enligt vissa teorier är detta mål bara en rökridå, dess slutmålet är New World Order. 

NWO, vill jag hävda, är inte något annat än det kommande Guds förnekande systemet, under vedermödan och dess ledare blir Antikrist. Men det finns också en an annan antkristlige agenda i agenda: Att omvända Guds församling och Guds barn!

Redan under första församlingens tid såg man strukturen av denna plan och Judas varnar för den, i sitt korta brev. Planen har tre faser, som implementeras via falska ledare och som vi måste vara medvetna om:

1) De infiltrerar församlingen.

2) De manipulerar Guds ord i församlingen.

3) De undergräven Bibelns lära att Jesus är enda vägen till Gud.

Att undergräva sanningen att Jesus är vår enda frälsare är det mest antikristliga någon människa kan göra. Var vaken och lämna de sammanhang där denna lära förkunnas – att det också finns andra vägar… Denna lära öppnar upp för Antikrist.