Jesu Ord

Håll fast: Jesu Ord är Faderns Ord

Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig

Joh 14:23-24

Den markerade texten i verserna ovan återges också i andra sammanhang i evangelierna. Det är oerhört viktigt att vi förstår och accepterar dem! Personer, allt ifrån biskops- och samfundsledarnivå till lekmannanivå, tar sig många gånger rätten att omvärdera Jesu Ord. De förklarar att Jesus inte riktigt menar vad Han säger, utan menar något annat och att Jesu Ord måste tolkas med avsikt på rådande tidsperspektiv: “Vi lever i en annan tid”.

HALLÅ – vem du än är – som tänker och förkunnar så att du omtolkar och omvärderar Jesu Ord: Vems Ord är det du försöker “rätta till”? Läs Bibeltexten ovan på nytt. Huka dig och räds ditt eget agerande!

Vem anser du dig vara och vem har fört dig så vilse att du menar att ditt ord, står över Guds Ord? Med dina förklarande, förmildrande och omvärderande ord liknar du ormen i paradiset, som sa: “Har Gud verkligen sagt… Visst inte…” “Men…”

Du, Andlige ledare! Se till hur du förkunnar och leder. Förkunna Jesu Ord, som är Guds Ord, Faderns Ord. Sluta förmedla ormens förförelser och lögner. Du är inte satt att förkunna din egen vilja eller kratta manegen för din egen personliga framgång. Du är i tjänst för Herren, för att förmedla sanning, sanning och återigen sanning. 

Sanning är det enda som kan väcka den sovande fångne, för att få honom och henne att se att enda vägen till evig frihet är genom Guds nåd – inte genom ditt teologiska öronkliande och din önskeförkunnelse. 

Återvänd till Jesu Ord, Faderns Ord – ofiltrerade och oförfalskade!