Jesu profetia över Israel – 1

På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren.

/Mark 13:29


Jesus talar ofta i liknelser, också när Han talar profetiskt. Stundtals är Hans profetior uppenbara, stundtals mer svårförståeliga. Vid två tillfällen, talar Han profetiskt om fikonträdet – Matt 21:18-19 och 24:32-33:

Han talar om fikonträdet som vissnar och det som knoppas.

Fikonträdet Han profeterar över är Israel. När vi ställer läser dessa profetior löpande, utan större textavsnitt mellan, blir de en av de starkaste profetiorna om ändens tid och Herrens återkomst.

Liknelserna kan självklart läsas var för sig och ge oss var sina unika och viktiga budskap, men sammansatta förstärker de varandra och ger oss ett svårligen bortförklarat budskap:

Vår generation är inte på väg mot ändens tid – vi är inne i dess begynnelse.

(forts följer)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *