Jesu profetia över Israel – 2

När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sade han: “Aldrig mer ska det komma frukt från dig (aiōn).” Och genast vissnade fikonträdet.

Matt 21:18-19


Ovan ser du att jag till Folkbibelns översättning tagit med grundtextens ord aiōn – ett oerhört viktigt ord i textstycket.

Aiōn översättas på olika sätt i Guds Ord, ofta med evighet, men också med tidsålder. Att det ord tas bort här i vissa översättningar är djupt beklagligt. Än mycket mer beklagligat blir det när man valt att översätta det, som i King James Version: Let no fruit grow on thee henceforward for ever. (Må ingen frukt växa på dig från nu och för evigt). Jesus profeterar ju över Israel!

Om vi väljer att läsa som jag menar att vi skall: Ingen frukt ska komma från dig i tidsåldern. blir Jesu ord – i vår tid – en historiskt bekräftad sanning.

Israel kommer att “vissna”, profeterar Han – då det inte uppfyllt Guds plan. Men det är inte för evigt, utan för en begränsad tidsperiod.

Not: Helge Åkesons översättning 1904, som lägger stor vikt på att översätta grundtexten ord för ord lyder: “Må det aldrig i tidsåldern bliva frukt av dig.”

(forts följer)