Jesu profetia över Israel – 3

När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.

Matt 24:3-4

Frågan lärjungarna ställer, kommer efter Hans profetia i Matt 23:37-24:2. Profetian är i sin tur ett förtydligande av profetian jag skrivit om i del 1 och del 2 under rubriken ovan.

Jesus har med fikonträdet som symbol, avslöjat vad som kommer att ske med Israel för en avsevärt lång tid framöver – en tidsålder. I sitt tal – före frågan – har Han förtydligat sin profetia med bilder: “Ert hus skall stå öde.” “Här skall inte lämnas sten på sten.”

Dessa ord blev verklighet år 70 e.Kr – då templet ödeläggs. Ca 130-135 e.Kr. förföljs därefter, fördrivs och förflyttas, det judiska folket bort från sitt land, till romarrikets provinser och judar förbjuds 132 e.Kr. bo i Jerusalem.

Fikonträdet – Israel – har som nation upplösts och dess folk förskingrats!

Svaret på lärjungarnas fråga, är nedtecknat i Matt 24:5 – Matt25:46. Det innehåller profetiskt Israels, judarnas och världens kommande historia. Det är profetia. Men likt berättelsen om Israel som, upphörde vara nation, innehåller den mer, som världen – historiskt “nyligen” – sett uppfyllas.

(forts följer)