Jesu profetia över Israel – 4

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. 

Matt 24:32-34


“När ni ser fikonträdet…” Mitt i Jesus undervisning om ändens tid, ger Jesus en ny bild av fikonträdet: Fikonträdet som åter knoppas!

Det kan inte vara annat än det fikonträd Han profeterat över tidigare (del 2). Fikonträdet skulle inte dö – för evigt – men det skulle vissna. Det vissnade ända ner till rot och förblev som dött för en tidsålder. Det var Israel som nation och folk Han talade om.

I vår tid ser vi profetian uppfylld, hur fikonträdet – Israel -skjutit skott och knoppats.

Från det att fikonträdet “vissnade” till 1948 e.Kr, löper tidsåldern Jesus talar om. Under hela denna, har Satan genom imperier, ideologier, religiösa proklamationer – även kristna sådana – förklarat Israel dött. Men hela tiden har roten levt, judarna har burit sin längtan till baka till sitt land och sin visshet om att var ett utvalt folk, i generation efter generation – amen!

Hur påverkar detta då oss som kristna? Ja, hela världen?

Jo, vi förstår att Jesu två unika profetior om fikonträdet, som vissnar och knoppas, gått i uppfyllelse och vi läser att det släkte, den generation, som ser trädet knoppas, skall få se Honom komma åter.

(forts följer)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *