Jesu profetia över Israel – 5

Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Matt 24:35-36

Kanske har du, när du följt det jag skrivit här, haft ovanstående ord i tankarna: “Men den dagen eller stunden känner ingen…”

Detta ord leder ofta till: “Varför bry sig om sånt som alla talat om i hundratals, ja tusentals år – utan att det hänt? Jesus säger ju att vi inte kan veta!”

Lyssna på dig själv! Bibelns tala om ändens tid, både i GT och NT – är allt detta bara textmassa – utfyllnad? Jag tror knappast att du vågar påstå det. Dvs att en mening från Jesus, skulle kullkasta stora volymer i Guds Ord ?

Kanske gör du bäste i att åter läsa vad Han talar om och förklarar: Himmel och jord ska förgå… Men den dagen eller stunden känner ingen.

När säger Guds Ord att himmel och jord skall förgås? Låt mig ge dig en Bibliskt förankrad händelseordning.

  • Ändens tid, vedermödan och vedermödans slutstrid
  • Tusenårsriket och Tusenårsrikets slutstrid
  • Den stora domen
  • Himmel och jord förgås
  • Ett nytt Jerusalem kommer

När vi kommer till “himmel och jord förgås” är vi långt fram i tiden. Detta är omtalat, men ytterst kort. Det är ändens tid, vedermödan och vedermödans slutstrid som Jesus undervisar om – med profetiorna om fikonträdet i centrum – idag fullbordade…

Det är denna tid jag och du behöver få grepp om, förbereda oss för och förstå att vi är i begynnelsen av.