Jesus, den häftige! …eller?

Jesus svarade dem: “Jag säger er sanningen: Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta.”

Joh6:26


Vi mötte personen, min hustru och jag, en dag för flera år sedan när vi var i samhällets centrum för att handla.

“Ni måste bara komma! Det är så häftigt, och det händer alltid något.”

Detta var då det skedde mycket runt Todd Bentley,  Rodney Howard-Brown, Jens Garnfeldt m.fl. Då man talade om “holy drunkness” (helig fylla) och mycket annat.

Kanske uppfattade vi personen fel, men det verkade vara något åt det hållet som avsågs. Det verka var effekterna, snarar än Jesus, man hänfördes över.

Vad Jesus säger ovan är ungefär: “Ni söker mig, inte för att tecknen fått er att förstå vem jag är, utan av egoism – för att få mer”.

Det jag skrev om igår att, att inte vara rädda och vända sig bort från Andens manifestationer, kan synas motsägas i det jag skriver idag, men det behövs en balans.

Vi måste vara på vakt mot oss själva, likväl som mot det som sker: Vad vill vi uppleva? I allt måste vi först söka Jesus, för den Han är.