Jesus drog sig undan

När människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de: “Han måste vara Profeten som ska komma till världen!” Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam.

Joh 6:14-15

När Jesus gjort undret med bröden och fiskarna – och på så vis mättat femtusen män – väcktes folkets tanke att göra Honom till kung. Men Jesus, som förstod vad de tänkte, drog sig undan.

Rent mänskligt låter inte folkets tanken så tokig – särskilt sett ur dåtidens perspektiv. Jesus hade makt att kasta ut romarna. Jesus, kunde genom detta enkelt bli kung över landet och över Guds utvalda folk – men nej! Det var inte därför Han kommit – då. Jesus kunde och kan inte göras till någon annat än Han var, är och vill vara.

Han blev och är mänsklighetens ende Frälsare och väg till Fadern!

Kanske behöver vi funder på denna händelse lite mer – Han drog sig undan, när Han inte fick vara den Han var. Försöker vi omforma Honom och Hans ord för att passa oss själva och våra syften.

Här måste var och en av oss pröva sig själv. Jag tror inte Gud straffar. Men människan (kyrkan, samhället) straffar sig själv genom att avvisa Jesus. För antingen tar vi emot Honom, som Han är, med allt Han sagt, eller drar Han sig undan.