Jesus Emanuel

Guds Son har rivit sönder förhänget mellan människa och Gud! Enbart genom rening i Jesu blod kan vi bestå inför Guds Helighet.

Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.

Matt 1:23


Jag vet inte hur man namnade sitt barn i Israel på Jesu tid, hur det var med tilltalsnamn, mellannamn och efternamn. I Matteus 1:23 berättar Guds Ord för oss om hur Josef, av Herrens ängel, gavs uppdraget att ge barnet, som Maria skulle föda, namnet Jesus.

Men i samma vers ser vi ytterligare ett namn på Guds Son. Matteus som skriver, hänvisar till Jesaja ord, att barnet – Guds Son – skall ges namnet Emanuel.

Jesus Emanuel – Guds Messias.

Har du lyssnat till vilken underbar predikan detta är: “Jesus Emanuel”. Det är svårt att hitta en predikan, mer koncentrerad på innehåll, trots så få ord: Herrens frälsning, Gud med oss. Det är med detta budskap, Guds Sons namn gläder och förlöser oss.

Gud älskar alla människor. Gud vill vara med alla människor. Guds famn är öppnad mot och för alla – men Han tvingar ingen och våra egna vägar når inte fram – trots bästa vilja och största ansträngning. 

In i Hans famn vandrar vi på Jesu förberedda väg – Herrens frälsning. Via Herrens frälsning når vi Emanuel – Gud med oss.

Guds Jesus släpper ut oss ur vår självorsakade fångenskap. Guds Emanuel – Guds närvaro i våra liv – blir Hans gåva. En gåva Han gjort allt för att ge oss.

När vi tar oss tid att läsa Guds Ord, förstår vi att det inte är Gud som stänger ute människan. Det är människans ovilja att förstå och acceptera sin situation, som begränsar och slutligen slutligt dömer henne.

Därför har jag den mest fantastiska sanningen att få dela. Jag får dela och summera det gladaste budskap som någonsin getts oss människor. Det budskap Gud ger oss genom sin Sons namn: 

Jesus är Den som friköper oss till gemenskap med Gud. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *