Jesus – ett svärd – 5

Varning för otukt (2)

Nikodemus sade: “Hur kan en människa bli född när hon är gammal? …” Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

Ur Joh 3:4–6


När vi förstår innebörden av äktenskap mellan man och kvinna – två blir tillsammans Nytt och Ett – förstår vi, eller ser i vart fall en spegelbild av, vårt förhållande med Jesus Kristus. När vi föds på nytt av Anden – blir frälsta – föds vi genom Anden till en ny skapelse – tillsamman med Jesus.

Vår födelse är inte sådan att vi blir unika personer utanför Kristus. Vi är och förblir unika personer när vi är i Kristus och Han är i oss. Vårt hemland är inte längre denna världen, utan himmelriket! Detta är, som du förstår, en Andlig realitet!

Men detta nya “ett” får absolut inte befläckas. För på samma sätt som det köttsliga äktenskapet, kan befläckas av otukt, kan också det Andlig drabbas.

Återigen: Det måste predikas äktenskap, som livslång helig allians mellan man och kvinna. Äktenskapet är en spegelbild av förhållandet mellan Gud och människa!

Forts. följer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *