Jesus före lagen

Ni forskar i skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem.

Joh 5:39-40


Kan vi studera oss fram till evigt liv?

Ja, uppenbarligen trodde människor på Jesu tid på detta. “Skrifterna” var – lite förenklat beskrivet – den del av Guds Ord vi kallar för Gamla Testamente – GT. Skall vi vara mer specifika så var det framför allt Moseböckerna. Där stod ju lagen och vad som krävdes av en människa enligt Gud.

Det var säker Gud man sökte! Men lagen/skriften och den egna prestationen i linje med den, kom sökandet i skrifterna för att finna evigt liv – att få dessa sökare att fastna i krav och egenprestation.

Det var och är visserligen inte orätt att följa lagen – tvärt om. Jesus säger själv att inte minsta punkt/prick i den – sådan den givits av Gud – skulle strykas. Men lagen har också ett annat syfte. Den överbevisar människan, om att hon omöjligt kan nå fram till Gud i egen kraft – hon kommer alltid att snubbla och falla på någon punkt – till och med på den allra minsta och enklaste…

Vad är då alternativet till studier och självrättfärdighet? Det finns bara ett!

Vi skall söka Jesus Kristus, Guds Son!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *