Jesus – Herrens frälsning

“Hon (Maria) ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.”

Matt 1: 21

Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

Joh 2: 23-25

När Jesus kom, kom många till tro på Hans namn när de såg de tecken Han gjorde. Jesus – Jeschua – betyder frälsaren och för många innebar det att Han skulle bli nationens frälsare – Israels räddare. Strategen, politikern, härföraren – sänd av Gud för att kasta ut Romarna.

Men Jesus var inte någon nationshjälte, Han var och är människors personlige frälsare. Han räddar oss undan syndens konsekvens: Den slutliga och eviga döden, ett evigt liv i mörker borta från Gud.

Vem är Han? Sveriges räddare eller människors frälsare? Låt oss se ordningen klart!