Jesus Kristus, människa och Gud

Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet – den ende Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära, majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

Juda 1: 24-25

Jag tror det är viktigt att vi oftare talar om “Jesus” i formen av Jesus Kristus. Denna “form” får oss att se och förstå Honom på ett ännu mer tydligt och förklarat sätt. 

Jesus – ett vanligt förnamn – visar upp Hans mänskliga sida. Den av kött och blod, som frestas, lider och dör som vi.

Kristus – en beskrivning och bekännelse – visar upp Hans gudomliga sida. Han är vår Herre! Genom sin seger över ondska och död bryter Han ner syndens mur som vi själva bygg runt om oss. Likt förhänget i templet rämnar denna mur och en väg öppnas till Fadern.

Vår Jesus är inte andra religioners Jesus… Vår Jesus är Jesus Kristus!