Jesus Kristus – Sonen o Vägen

Läs gärna:
Matt 11: 25–30

…inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för.…

ur Matt 11:27


Säkert har du hört religionshumanister, som lär att det finns “flera vägar till Gud”: Lyssna inte till dem! Oavsett titel eller teologisk utbildning: Deras tal är förledande!

Man kan inte ens ställa sig avvaktande, till frågan om “fler vägar”, den måste förkastas och läran fördömmas! Vill man påstå att man är herde, enligt bibliska mått, kan man enbart ha Bibeln som grund för sin tro och uppdrag. O Guds Ord är tydligt: Det finns bara en väg!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *