Jesus, vägen och resan

Jesus sa: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.”

Joh 14:6-7

Vad innebär det konkret att ”Jesus är vägen”, hur agerar vi avs detta. Vi kan faktiskt stå upp för detta – tro på detta – utan att agera på det. Jag vill inte krångla till det för någon, men jag vill lyfta fram en viktigt ord i stycket ovan, ordet känna.

Om du står fast vid ordet att Jesus är vägen – inte en av flera, då har du en karta framför dig. Men tar du dig också tid att lära känna Honom. Att känna Honom är att känna Fadern. Då är vägen inte bara en kartbild, utan en resa.

Studerar du kartbilden eller känner du Jesus? Låt aldrig den dagen komma, då du tvingas erkänna: ”Jag visste, men agerade inte.”