Jesus, vilken?

Vi har idag i Sverige och västvärlden drabbats av en kraftig Jesus devalvering. Olika religioner ger olika bilder av Jesus och den Jesus vi, för bara några tiotal år sedan, underförstått talade om som Guds Son, är inte med nödvändighet den Jesus, som den du talar med, eller skriver för, ”ser” framför sig.

Islam, Ahmadiyya rörelsen, Hinduism, Cao Dai, Bahá’í, New Age är några av de religioner som talar om Jesus. Många ställer sig positiva till honom: En förebild, någon med religiöst värde, eller en sannt andlig getsalt.

Men vem är han för dig och mig och hur skall vi kunna poängtera detta så att det konkret uppfattas vilken Jesus vi tror på.

Grunden till detta inlägg kom för mig, när jag läste Pauls brev till Filipperna – Svenska Folkbibeln 98. Det slog mig att Paulus sällan använde enbart namnet Jesus. Oftare var det Jesus Kristus, än oftare Kristus Jesus, men oftast bara Kristus.

Även om siffror kan var tråkiga så låt mig ändå peka på ngt intressant. Paulus talar om Jesus 1 gång, Jesus Kristus (ca) 7, Kristus Jesus (ca) 12 och Kristus (ca) 17 gånger.

En ganska slående bild på hur viktigt Paulus ansåg det vara att betona vilken Jesus han skriver om.

Vi vet att namnet Jesus var ett vanligt förnam på denna tid, så visst kan en del av förklaringen ligga i att han ville skapa en tydligt kontrats till andra dåtida Jesus. Men jag anar ändå  mer… I namnet Kristus ligger en tydlig bekännelse och ett tydligt evangelium. Kristus står för: Guds Son, Guds Utvald, Guds Smorde Konung. Den enda – och av Gud utvalda – vägen för mänskans frälsning!

Kanske behöver vi, i vår tid av omdanande synkretism, bli mer tydliga. Vi talar ju inte om vilken Jesus som helst. Vi talar om – och bekänner oss till – Kristus Jesus.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *