Jordiska krafter dödar inte själen

Läs gärna:
Matt 10: 18–22, 28–33

…frukta inte för dem som dödar kroppen, men inte har makt att döda själen…

ur Matt 12:28


Textstycket ovan, Matt 10:18-33, synas fullkomligt overkligt för oss i Sverige. Men texten är en parallell till Jesu förkunnelse i Matt 24 – om ändens tid. Jag menar att vi måste välja nu!

I Oslo fanns – kvällen 8 april 1940 – planer för hur folket skulle evakueras inför ett eventuellt anfall. Det blev inte mycket tidsutrymme att förverkliga dessa planer. Mindre än 24 timmar senare marscherade tysk belägringstrupp motståndslöst stadens gator. Se not.

Vi måste bestämma nu, vad är viktigas: köttet eller själen.

Not: Därmed var ännu inte hela Norge intaget och besegrat.