Jubelbasunen

basunen

Det finns bland troende olika förståelser av hur Guds Ord skall tolkas beträffande uppryckandet. I en av dessa fästs stor vikt vid en basun.

Utan att egentligen framhäva en viss specifik förståelse, vill jag ändå dela mina tankar runt denna basun. Tolkningsgruppen som framställer post-tribulation som det rätta alternativet, använder felaktigt basunen som bevis.

Tribulation-teorierna delas in i tre huvudgrupper: Pre-, Mid-, Post-. Tribulation är lika med vedermöda och pre, mid resp post, är tolkningen om huruvida uppryckandet Jesus talar om sker före, under eller efter vedermödan.

Här kommer basunen in i diskussionen: 1 Thess 4:16, resp Upp11:15.

Basunen i Upp 11:15, är den sjunde av basunerna i ändens tid. Den avslutar en rad av fruktansvärda händelser, som inträffat när de sex föregående ljuder.

Denna basun, menar ”post”, är den basun som ljuder vi uppryckandet. Därmed, menar man, bekräftas deras post-lära – uppryckandet efter vedermödan – av Paulus. Paulus skriver ju: ”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp…”

Håller detta basunbevis för en granskning?

Kan Paulus referera till den sista basunen, innan ngn sista basun nämnts? 1 Thess skrevs omkring år 51, medan Upp är daterad till omkring år 95… Rent förnuftsmässigt kan därmed inte Paulus 1:a brevet till Thess syfta på basunerna i Upp. Kan Paulus ha talat profetiskt – i anden? Självklart! Men det blir väldigt komplicerat om Tessalonikerna – i anden – skulle förstå att Paulus – i anden – talar om den sista av de om sju basuner som Johannes – profetiskt –  skall komma att skriva först 44 år senare. Tessalonikernas förståelse av basunen, måste därför referera till ngt de redan känner till.  Basunen i GT – deras Bibel.

I GT nämns basunen vid flera tillfällen – bl a som instrument i samband med krigsdrabbningar. Den kopplingen låter inte bra, kopplat till uppståndelsens glädje.

Inte heller låter kopplingen till basunen vid Sinai berg: ”Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget.” …berättelsen om givandet av tavlorna, med de tio budorden, särskilt närliggande. (2 Mos kap 20)

Jubelbasunen

Men det finns en basun, som väcker klara positiva förväntningar. Basunen som pålyser JUBELÅRET.

Jubelåret inträffade vart 50:de år.

”Då ska du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta basunen ljuda med kraftig ton. På försoningsdagen ska ni låta basunen ljuda över hela ert land. Ni ska helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återvända till sin arvedel och var och en av er ska återvända till sin släkt.”

Detta bud blev en bild som Tessalonikerna kände till. Denna basun skulle ljuda över hela landet. Vid den basunen skulle var och en återvända till sin arvedel och till sin släkt.

Här förstår vi – menar jag – vad den basun Paulus talar om, refererar till. Den basunen är en arvedelsbasun, en återvändandebasun, en JUBELBASUN, en signal för alla som i tron tillhör Guds folk. Nu är det våra jubellöften, Kristus tar oss med för att möta.

Jubelårets basun kände Tessalonikerna till. Det var inte någon ”sista basun” – som de inte ens hört talas om. Det var en glädjebasun, en triumfbasun, en basun som signalerade återvändande och fullkomlig upprättelse.

Låt oss inte förminska bilden Paulus ger oss. Bilden av Jubelårets basun, uppryckelsens basun, dess underbara ton. Låt oss med glädje se framemot att höra den och trösta varandra med påminnelsen om vad den signalen innebär.

 

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

2 reaktioner till “Jubelbasunen”

 1. Hej Leif.

  Vill tack för kommentar, missade att du skrivit då jag sedan ganska länge haft fel inst i min blogg.

 2. Här tror jag att du är inne på helt rätt spår Bertil!

  Själv har jag inte på allvar studerat basuner i olika skeenden men har ändå upplevt att något inte stämmer när jag sett en del post-tribbares förklaringar och argument.

  Paulus talar förmodligen inte alls om samma sjunde basun som Johannes i Uppenbarelseboken. Paulus nämner ju inte att det skulle handla om en sista basun utan endast att det är en Guds basun!

  En jubelbasun låter därför mycket troligt!

  Jesu frid…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *