Judarna – Guds älskade tjänare (1)

Mänsklighetens mest betydande folk

Jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.

1 Mos 12:2-3

_____

Judarna, ett till mängden litet folk, men till sin kallelse mänsklighetens största. Ett envist folk, ett folk som ibland handlar fel, ett folk som sviker, men som bär Guds, den Högstes, kallelse. Stundtals blir kallelsen ett ok – då de försöker göra sig kvitt den. Stundtals blir kallelsen till välsignelse – när de ödmjukar sig. Men ett är säker: Hur judarna än handlar, förblir Gud trofast vid sin kallelse.

Varför? Varför ger inte Gud upp? Inte när de gör uppror mot Hans bud… Nej inte ens när de manövrerar och får romarna att korsfäster Hans Son – Jesus Kristus?

För att Gud har en evig plan, att rädda alla miljarder människor som är i Satans grepp. 

Jag tror Gud ibland gråter över sitt folks handlande, vredgas över världens behandling av dem ibland. Men aldrig överger Han sin kallelse. Han kan inte, för sin kärlek till dem, till dig och till mig. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *