Judarna – Guds älskade tjänare (2)

Ersättningsteologin – ett falsarium

Men Gud sade: ”Nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom.

1 Mos 17:19

_____

Judarna är – av ett fullkomligt oantastligt beslut – det folk Gud handlar genom och med, för mänsklighetens frälsning. Från dag ett i mänsklighetens historia, till den dagen då den slutliga domen hållas, kommer detta att förbli så!

Det oantastliga med detta ligger i att Gud bestämt så!

Som hedningarna har vi fått del av nåden, genom frälsta judars tro och missionerande. Vi har fått del av sanningens evangelium! Kristenheten – eller självutnämnda delar – är ingen ersättning för att judarna, även om dessa gång på gång gått vilse.

Genom Guds handlande med judarna och Israel i våra dagar ser vi – 14 maj 1948 – en ny akt i Guds plan. Där det judiska folket – Guds folk – åter spelar en tydlig nyckelroll.

Gud har aldrig ersatt judarna! Vissa förhäver sig med den proklamationen. Om du tillhör dem: Bryt dig loss från denna krets – du går emot Gud själv! Du vill i hjärtat vill tjäna Gud, men går inte Hans väg.