Judarna – Guds älskade tjänare (4)

Guds orubbliga välsignelse

 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde,  för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Matt 23:37-39

_____

Judarna, i Guds plan för hedningarnas frälsning, är oersättliga. De är och förblir Herrens tjänare.

Tiden för hedningarnas frälsning kallas nådens tid. Den sammanfaller planmässigt med att Israel och Jerusalem fråntas judarna, medan dessa fördrivs. Det är framför allt två historiska steg som utgör skeende i detta:

  • Jerusalems förstöring, då templets bryts ned fullkomligt år 70 e.Kr.
  • Judarna förbjuds år 132 e.Kr. att bo i Jerusalem.

Med detta vissnar fikonträdet, symbolen för Israel, det judiska folkets hemland

Men det märkliga sker parallellt, att då olika historiska världsriken försöker splittra, assimilera – tom utrota judarna, blir judarna Guds ofrivillig tjänare att föra ut budskapet om nåd också till hedningarna.

Gud år god och outrannsaklig. Hans löfte om välsignelse till världen genom att utvälja det judiska folket till sitt egendomsfolk upphör inte vid Jesu korsfästelse, tvärt om! 

Historien visar: Judarna går inte att ersätta. Varför? Därför att Gud utvalt dem som sitt folk!