Judarna – Guds älskade tjänare (5)

Fikonträdet – som vissnar

Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sade han: “Aldrig mer ska det komma frukt från dig.” Och genast vissnade fikonträdet.

Matt 21:19

_____

Hur kommer det sig att ersättningsteologin fått fäste inom vissa grupper? Kanske är det fikonträdet som vissnar som skapt grogrund och näring till detta. Jesus säger enligt många översättningar: “Aldrig mer…”.

Varför man väljer den översättningen går jag inte in på här. Men grundordens översättning till “aldrig mer” är inte självklart rätt. Orden måste – och här har vi nutidshistoria som facit – översättas med:

“För en lång period (alt tidsålder, alt oöverskådlig tid ) skall du inte bära frukt.”

Jesus säger alltså inte – när vi förstår Hans profetiska handlande med fikonträdet – att Israel skall bli förskjutet och judarna är förskjutna. Han säger de kommer att “pausas”. Och vi vet, att de gör det för att hedningarna skall få sin tid. Men judarna finns hela tiden med, det är inte så att de dör och är borta ur Hans planen, förskjutna som Hans utvalda folk. De är olivträdet i vars stam vi – hedningar – nu ges möjlighet att inympas, genom Guds nåd.

Och om roten är helig, är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

ur Rom 11:16-18