Judarna – Guds älskade tjänare (6)

Fikonträdet – som vilar

Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.detta sker

Matt 23:35-36

_____

Jesus exemplifierar, genom sitt handlande med fikonträdet, vad som skall ske med Israel och judarna. Senare förtydligar Han i ord: 

“Se ert hus kommer att stå öde.” (Matt 23:38)

När Jesu använder ordet “släktet” ovan, är det inte frågan om människosläktet i stort eller om människosläktet i en större tidrymd. Nej ordet spetsas till så man skall förstå det som en specifik, kort, tidsrymd: en generation. Och det blir i historiskt ljus “kusligt” sant.

När Jesu säger detta har vi av skäl att tro att Han är drygt 30 år – troligen 33. Vi har också skäl att tro att Han inte föddes år 0, utan 2 år f.Kr. Därmed kan vi anta att Han uttalar orden ovan ca år 35 e.Kr.

År 70 e.Kr. – inom tids begreppet en generation – förstörs templet fullkomligt! Vid den tiden påbörjades judarnas fördrivning från sitt land – diasporan. 

Fikon trädet vissnade – men dog aldrig! I judarnas och Guds hjärta levde det, men vilade – år efter år efter år… medan vi hedningar nåddes och ännu en kort tid nås av evangelium – tills vi, till antal, är fulltaliga.  

Ersättningsteologin har ingen makt över Guds beslut!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *