Judarna – Guds älskade tjänare (7)

Fikonträdet som knoppas

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

Mark 13:28-30

_____

När Jesus profeterat om det vi i historien ser som förgången tid – diasporan. När tiden därefter förrunnit, i runt 1900 år – från ca år 70 e.Kr. till våra dagar – förverkligas ett nytt skeende i Jesus profetiska förkunnelse.

Fikonträdet har vissnat – ✔️.

Fikonträdet har legat i dvala – ✔️.

Fikonträdet som skulle knoppas, har burit knoppar -✔️.

Det finns olika tankar runt när detta knoppande skulle skett. Någon menar att det var 1948, när Israel uppstod som nation efter århundraden i dvala. Någon menar att det var 1967 när Israel – genom ett av Gud välsignat försvarskrig – åter kom i besittning av delar av Jerusalem.

Personligen tänker jag att “kvisten blev mjuk och bladen sprack ut” 1948, det var ju då som Israel med synbar tydlighet fick liv igen.

Med detta skeende har Gud tydligt synliggjort judarna som bärare av Hans utväljande och löfte. Judarna är det folk, genom vilket Han handlar till hela mänsklighetens välsignelse.

Detta skeende bär också annan profetisk hälsning: “Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.”

Det här släckte pekar på att “den specifika generation” som får se det, är den generationen skall få se allt detta. Och i allt detta ligger löftet om Jesu återkomst.

____

Not: Därmed avslutar jag denna serie om judarna som Guds utvalda folk. Den som av någon anledning vill säga sig vara ersättning för judarna har fått Guds Ord felaktigt förkunnat för sig. Är DU en av dem? Sök dig bort från den gemenskap där du lärts in i denna falska lära.