Judas och Petrus

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är blodröda ska de bli snövita, om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull.

Jes 1:18

_____

Berättelsen om Judas och Petrus, är berättelsen om två som båda måste ses som skyldiga, men som hanterar sin skuld på helt olika sätt.

Judas sålde Jesus. Kanske trodde inte Judas det skulle bli som det blev när han tog emot silverpengarna.

Petrus förnekade, hetsigt och enträget, att han ens kände Jesus.

Båda måste få stämpeln “skyldig”, men de hanterar sin skuld så olika.

Judas försöker, i egen kraft, bokstavligen betala tillbaka sin skuld. Han misslyckas, ser sin skuld som oöverkomlig och agerar på ett fullkomligt meningslös sätt.

Petrus ser på samma sätt stämpeln “skyldig” skriven över sin handling, men vänder sig till Jesus, för Hans ingripande.

Judas går ensam ut ur livet och historien – som förlorare.

Petrus däremot går vidare, efter ett förnyande möte med Jesus. Från att ha smugit sig undan, förnekat Jesus, blir han en megafon för bekännelsen av Jesus Kristus.