Kämpa för tron

Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet, utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. … Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull…

Ur Fil 1:27-30

“Kämpa för tron? Nä, det är inget vi skall göra! Tron är en gåva, inget vi tar oss själva, då blir den inte äkta. Den skall komma naturligt från hjärtat. Den går kan inte prestera!”

Tron är en gåva – ja! Men när vi fått denna gåva, är det vi som väljer hur vi hanterar den. Bygger vi vidare på den, kämpar vi för den.

En gåvan väljer vi själva vad vi gör med.

Tron är som en nyckel till en befriande dörr – för oss att öppna. Ställer vi oss i öppningen och tittar ut, eller tittar ut lite då och då, eller går vi ut i trons värld för att kämpa för den? Ofta handlar kampen om vår egen personlighet, livsstil och livsval.