Kan ett barn göra sig själv?

Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

Joh 3:9


Ett barn kommer inte till av sin egen vilja, utan av någon annans. På samma sätt kan vi inte föda oss till Guds barn – bara låta oss bli gjorda till det. Men när barnet väl är till, växer och mognar, tar det allt större del i den process som formar den vuxne människan.

På samma sätt föds vi på nytt av Gud genom Hans Ande. Men du och jag formars sedan av det vi tillåter forma oss. Är det världen eller Gud som får formar våra liv?