Kappan och vinden

Är de kappvändare, de kända predikanter som nu hoppar av bönekonferens: “Nordens Kallelsestund”? För vem lyssnar man till – Gud eller tidningen Dagen?

https://www.dagen.se/nyheter/lennart-torebring-och-birger-skoglund-hoppar-av-bonekonferensen-nordens-kallelesestund–1.1664174

Jag har ingen bakgrund att berömma mig av, min enda berömmelse är min ordblindhet, satt mest satt käppar i hjulen. Men jag har en stolthet att bära: Att jag fått och får vara frälst av nåd, sedan jag konfirmerats och att jag nästan varje dag sedan dess tragglat, läst och lärt Guds Ord. Därmed är min kunskap begränsad – enligt finrummens mått mätt – på bästa tänkbara sätt! Så men med “bara” Guds Ord, Andens och livet skolas lärdom som utgångspunkt undrar jag…


Jag har nog alltid uppfattat det så – eller i vart fall hoppats – att dessa pastorer – som nämns i artikeln – varit ledda av Gud. Att deras beslut till handling grundlagts i den personliga bönekammarens stillhet och Gudsgemenskap. Och jag menar, att har man där – i bönekammaren – grundlagt sitt handlande, skall man inte och får man inte förändra det, bara för att någon politiserad opinion, i skepnad av tidningen Dagen, offentligt lyfter fram flerårig och helt öppen realia.

Jag blir fundersam, när det inträffar, för det slår undan fötterna på allt jag tidigare trott på, som uttalats som om det “kommit från Gud”.

Bygger dessa uttalanden på missuppfattningar, likt förstahandsbesluten inför kallelsen till bönkonferensen? Beslut som sedan Dagen enkelt kan kullkasta?

Man visar, genom att man först engagerat sig i ett deltagande i konferensen – och i vart fall jag trodde att sådant skedde i naturligt samspråk med Gud – men senare när Dagen reportrar råkat “nysa lite” – att man inte frågat Gud om ledning för sitt agerande… För om man gjort det, hade man inte behövt ändra sina beslut.

Hur skall man förstå Skoglunds och Torebrings agerande? Är det Gud eller tidningen Dagen som styr? Eller är det något annat…? Hur betraktar vi nu allt som tidigare hänskjutits som sprunget ur gemenskap med Herren?


Jag blir undrande…?