Covid-19 och karantän

Under många år har vi i vårt moderna samhälle talat om ensamhet respektive behov av kontakt. Vi har talat om stillasittandet och ofta pekat på äldres behov av rörelse och frisk luft för ett “friskare liv”.

Vi vet att ensamhet kan skapa psykisk ohälsa. Vi vet att stillasittande kan skapa kroppslig sjukdom. Och vi har talat om hur dess båda begrepp, greppar in i varandra. Vi talar om “kropp och själ” och att dessa hör ihop.

“En sund kropp, i en sund själ” och viceversa.

Hur påverkar då karantän detta? Men behöver inte vara läkare eller psykolog för att inse att det går inte ihop. Visst kan vi kompensera oss med telefonsamtal eller videosamtal, för de som kan hantera det. Visst kan vi vandra runt i bostaden några varv. Men det är inte detsamma som personliga möten och naturlig rörelse i frisk luft.

Lägg så till dessa karantänens livsvillkor också medias nedbrytande förkunnelse…

Vad mår människor sämst av?

Hur mycket och många karantänsrelaterade depressions- och sjukdomsfall får vi?

Blir karantän vår nya ättestupa?


Senkommen notering:

Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, ger här i Agenda på TV2 den 29 mar 2020, en sund förklaring och försvar av Sveriges försiktigare ställningstagande avs restriktioner avs Corona. Övriga länder i världen har en betydligt hårdare hållning.

“Agenda”