Kärlek från och till Gud

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att Han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

Vi älskar därför att Han först har älskat oss.

1 Joh 4:10 och 1 Joh 4:19


Vad är källan till vår frälsning?
Kärleken från Gud!

Vad är källan till vår efterföljelse?
Kärleken till Gud!