Kärlek till Gud

“Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd…”

Luk 10:27


Hur ser kärleken till Gud ut, bygger den på temporära känslor eller rädsla?

I texten ovan, som får sitt bejakande av Jesus Kristus, ser vi fyra inslag i var den bor och hur den tar sig uttryck. Den bor djupt inom mig och tar sig uttryck i mina beslut och i mitt handlande.

Vi behöver inte rädas Gud. Han har ju älskat oss först – medan vi ännu “var som vi var”. Börja snudda vi förståelsen av denna Guds kärlek och kärleken till Gud kommer växa inom dig.