Kastskoveln

“Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”

Matt 3:12

Jag vet inte om du tänkt på i vilket skede av skördearbetet som kastskoveln användes? Så låt mig få påminna om det.

Proceduren från vetefält till rensat vete, skedde i flera steg. 

Vetet skulle skördas, samlas ihop och sedan transporteras till tröskplatsen.

Vid tröskningen – slogs kornen loss från stråna – ändå blev mycket smått kvar efter att man rakat bort halmen.

Nästa steg blev därför ytterligare ofta minst en rensning, med hjälp av ett raster. 

Sist användes kastskoveln, detta skulle ske i svag vind. Man fyllde lite av det som tröskats och rensats i skoveln och kastade upp det i vinden, som blåste bort agnarna. 

Först därefter var vetet redo att samlas in. 

***

Kristen tro är en process, där vårt eget måste skalas av – ibland är det smärtsamt, ibland blir det befriande. Gud renar oss steg för steg. Färdiga är vi inte fören Han samlar in oss. Tror vi oss vara färdiga, eller att medlemskortet i församlingen bevisar något…, har processen avstannat – kanske har den aldrig ens börjat.