Böneutrop – 666

Kan man jämföra dessa så olika begrepp med varandra eller snarare, ställa dem vid sidan? Mitt svar är ett otvivelaktigt JA! Jag menar, att vi som kristna – om vi tror att vi lever i ändens tid – bör, eller kanske måste göra det, för att förstå böneutropens betydelse.

Det talas idag mycket om märke och chip, om antikristliga system och om Antikrist som person. Världens största antikristliga både system och religion är islam. Jag tänkte skriva ”enligt min uppfattning”, men hoppar över det. Guds Ord  ger inte utrymme för någon annan syn på islam, än som otvivelaktigt antikristlig! Därmed  har vi alla anledning att betrakta islam och islamskt agerande ur just ett antikristligt perspektiv, med ändetidens olika kännetecken för ögonen

Märket, är ett av ändens mer omdiskuterade ämne, det har som uppgift att förhärliga Antikrist och förslava människor. Ingen kommer – i vart fall öppet – kunna existera utan att erkänna Antikrist som herre, genom att acceptera märket.

Kommer böneutropen vara ett led i detta förslavande?

Böneutropen har en framträdande roll i islam, för att förklara ett område eller en stad som underkastad Allah och islam – Antikrist. Därmed sker – både andligt  och fysiskt – en påtvingad “märkning” av ett område, stad och slutligen helt land.

Jag hävdar inte att böneutropen är själva märket. Men jag vill peka på böneutropens djupt allvarligt andliga konsekvens om vi blint och utan motstånd låter oss ledas in i islams hanterande av vårt land.

Att tillåta böneutrop, handlar inte om tillåtandet av störande ljud, främmande kulturer eller religioner. Utan om ett accepterande av islamas proklamerande av delar av Sverige som antikristligt (islamskt) territorium.

Böneutropen blir därmed en uppenbar del i den märkning som kännetecknar sista tiden.

Nu avser jag inte att skrämmas! Men låt oss samtala om böneutropens djupaste konsekvens med perspektiv på det så som en påbörjad och framåtskridande ”märkning” enl Upp 13: 16 o 17, och låt det bli en väckarklocka för hur långt fram i tiden vi är – märket är fysiskt, ruggit nära oss!

Chip kan missbrukas av ett ont system, medan böneutropet är en fysisk och andlig markering – märkning – av ett område som antikrists område.

År 2018 är – som väl alla vet – ett valår.

Under tiden fram till valet kommer jag ha en sida där jag på ett särskilt sätt skriver om detta och också öppnar möjligheten också för dig att skriva.

Du kan skriva i sidans Gästbok, eller skicka mig en text på adressen:

info@upp.nu

Adressen till sidan är: https://www.upp.nu

HÄR BÖRJAR…

… vilken fantastisk hälsning, i början på ett nytt år:

Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus. Mark 1:1

”Idag är första dagen på resten av ditt liv.”, är ett uttryck som kan uppfattas som en ren floskel, något man slänger ur säg utan djupare begrundan. Men när man stannar upp inför Markus nästan två tusen år gamla, men lika aktuella hälsning, och kopplar dessa två meningar med varandra, blir det något nästan ogreppbart stor.

HÄR BÖRJAR…

Vi får glömma det som ligger bakom. Gjort är gjort. Det kan behöva reflekteras över, om möjligt förklaras… men gjort är gjort och måste lämnas. Det gjorda är historia, bäst kan vi se den som en erfarenhet. Men här och nu… HÄR BÖRJAR!

…GLÄDJEBUDSKAPET…

Det är inte med tunga sucker vi får möta det nya. Vi har möjlighet, och rätt, att se på denna början och resten med verklig djup och trygg glädje – hur oviss framtiden än kan synas. Budskapet vi möts av i denna inledande vers ur Markus – den äldsta av Nya Testamentets böcker – är budskapet om evangelium. ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud!” Vi har blivit försonade med Gud. Detta kan vi själva inte åstadkomma – det nya Gudsförhållandet – men vi kan säga ja och amen till gåvan – GLÄDJEBUDSKAPET!

…OM JESUS KRISTUS

Och i avslutningen på denna korta hälsning lämnas en evig garanti och löfte. Han som står för utfästelsen och som undertecknare av budskapet, är inte bara människa – i köttslig gestalt – Han är Guds Son – av Gud erkänd som Messias och försonare. Vår möjlighet till ett levande och sant Gudsförhållande beror inte på dina och mina gärningar, utan på att det genom Jesu Kristi offer, ligger öppet för oss att ta emot och gå in i.

Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus!

Du har rätt att – mitt i vad som är ditt liv – här och nu ta till dig och börja vandra under glädjebudskapets löfte. Detta löfte är inte byggt på dig eller vad du åstadkommer, utan på Jesus Kristus.

Med önskan om ett

Ett Gott Nytt Liv

– från och med idag!

En enkel påminnelse från
/Bertil

En God och Välsignad Jul

 

Som många av er märkt har det blivit lite eller inget skrivet på denna sida under den sista tiden. Det finns flera anledningar till detta. Men nu har jag beslutat skriva en liten novell och i den formen presentera evangelium.

Det är inget märkvärdigt eller unikt, men jag vill pröva nya vägar att nå ut…

Det jag har skrivit, kan du ladda ner och bruka som du vill. Det finns i tre klickbara alternativ:

Tre olika filformat, där du genom att klicka på respektive format, bör kunna ha möjlighet att läsa texten, oberoende av om du använder dator, läsplatta eller mobiltelefon. Kanske kan du – om du har möjlighet och vill – skriva ut texten och ta den med till ngn fikastund, under jul.

Då personerna och handlingen är fiktiv, men budskapet om frälsningen sant, får du självklart fråga och kommentera. Antingen gör du det då i kommentarsfältet eller skriver du till mig personligt på e-post adressen:

bertil.rosenius@ikristus.se

Hoppas denna enkla berättelse kan ge dig något av bestående värde eller en stund av ”mågott mys”.

 

/Bertil

 

antikrist – hans ANDE

För flera veckor sedan väcktes jag inför frågorna om ”Den Falske Profeten” vem är han, denne den tredje personen i den sataniska treenigheten.

Jag måste erkänna att jag haft svårt att komma igång med denna del. Vi talar ju nästan aldrig om den falske profeten och hans verksamhet, men han blir nyckeln till antikrists framgång. Kraften och styrkan i industrin bakom antikrist är oersättlig för hans ”segertåg”. Medan antikrist blir en hädare av stora mått, en gallionsfigur för upproret mot Gud, är det DFP, eller som Upp 13:11 säger – odjuret från jorden – som kommer att kommunicera antikrist så människor faller för honom, som inför gud och tillber honom.

Vi ser i den falske profeten hur satan bokstavligt kopierar förhållandet mellan Jesus Kristus och Guds Ande. Jesus kunde inget göra utan Guds Ande. Jesus Kristus och Guds Ande är odelbart sammanlänkade – i treenighet med Fadern. Samma förhållande gäller antikrist och antikrists ande.

Guds Ord talar om antikrists ande som en person – på liknande sätt som Ordet talar om Guds Ande som en person. Jag uppfattar att vi skall se honom som en ande, en kraft, en ledare för världsomfattande rörelser och organisationer. Han kommer att greppa en medial revolution, som aldrig tidigare funnits i mänsklighetens historia och som kommer att möjliggöra Antikrists sjuåriga segertåg.

Är då den mediala tekniken – du ser den framför dig just nu – satanisk? Nej! Men den falske profeten kommer i den ha det vapen han behöver för sitt uppdrag!

Här ber jag dig notera två viktiga faktorer för ändetidens scenario, som saknats fram till våra dagar.

  • Israel skall återuppstå som nation – den generation som ser det ske skall vara den som ser Jesu återkomst.

  • Förutsättning för en global antikristrevolutionen är nu genom internet nu fullt möjlig – den falske profetens vapen är på plats!

Kanske upplever du detta inlägg som omvälvande: ”Är det inte antikrist som är faran”?

Jo, att ta emot antikrists märke är att ta emot ”domen”. Men det är ”Odjuret från jorden” som kommer att regissera cirkusen runt antikrist. Att då – under press från folkvimlets hurrarop för ”hjälten”, framkallade av ”agitatorn” från jorden – stå emot honom är en utmaning som kräver största möjliga vakenhet.

NOT: 1) Som du ser ovan har jag ytterst lite Bibelreferenser i mina inlägg. Om det är ngt du undrar över: ”Hur eller varför skriver du så?”, får du gärna fråga via ”kommentarer”. 2) Då jag inte vill skriva för långa inlägg och trötta ut dig som läsare. Vill jag få återkomma med ytterligare ett avsnitt om just antikrists ande och den mediala revolutionen genom att peka på rent praktiska exempel – senare.

Ändetiden – mer än Antikrist

Till helgen kommer en ny del i serien “antikrist – xxx”. Där kommer jag rikta blickarna mot någon – och dennes agerande – som vi verkligen borde se upp med! Vi fixerar ofta blickarna på antikrist och frågar varandra:

  • Vem han är
  • När han kommer

Men det finns en minst lika lömsk person i den sataniska treenigheten som vi sällan eller aldrig talar om. Missar vi hans agerande kan det för många bli mkt svårt att förstå och stå emot kommande skeden.

 

Ljusen i helgen

Kommande helg får vi, mitt i höstmörkret, åter tända alla helgons ljus. Inte till våra dödas fromma, utan för våra minnen av dem. 

Ljusen har inget värde i sig – de som gått bort är borta. Men för dig och mig, blir ljusen en påminnelse om att vi själva en stund, skall lämna den jordiska fasen av  evigheten – och gå vidare…

Nonchalans inför Guds kärlek – som manifesteras i halloweens hyllning av onda krafter – är en mörkrets motaktion, för att tränga undan frågor, som i stillhet vill komma oss nära denna helg.

Men jag vill redan nu passa på att önska dig – och uppmanade dig till – en fridfull Allhelgonahelg! Ta till vara den speciella stillhet helgen bjuder. Kanske har du saknat stillheten länge – vi  lever ju i en orolig och hektisk tid.

Våga stanna upp inför livets djup. Sök svar på frågan: Vem är Jesus, vad betyder Han.

Jag önskar dig  – Guds rikaste välsignelse!

/Bertil

Krig, folkresning, hungersnöd, hav och vindars dån…

…känns orden och bilderna de frammanar igen?

Vad betyder dessa målningar, vi ser dem kanske dagligen. Är de bara ikoner… eller är de levande för oss, i våra val i nutiden och trygghet inför vår framtid?

Ja, jag tror inte du behöver vara särskilt van Bibelläsare för att veta, eller dra dig till minnes, att detta är ett scenario som är hämtat ur Guds Ord. Du finner den profetiska beskrivningen, av den värld vi lever i nu, bl.a. i Matteus 24:3-25:13 och Lukas 21:7-36.

För ingen Bibelläsare, bör det som nu sker komma som en överraskning. Att stora delar av världen – på olika plan – kommit i en obalans är ingen nyhet, frågan är: Vad betyder detta för dig och mig som Guds barn?

Låt mig här inflika, att är du ännu inte Guds barn,
så sök Herren medan Han går att finna!

Mycket i dag handlar – med all rätt – om varningar inför vad som skall komma. Det kan bli förföljelser, vi kan komma att drabbas av krig, hungersnöd, ja av allt som vi alltid trott oss vara förskonade från i Sverige, med stabil natur, fungerande sjukvård, god ekonomi och demokrati. Du kan protestera, OK. Globalt sett har vi det otroligt bra här… Men nu börjar den svenska tryggheten krackelera. Huset Sverige knakar och börja kännas instabilt.

Men nej, det var inte om detta jag ville skriva denna gång. Men detta är bakgrunden till Jesu ord om att vi skall: Lyfta vår huvuden.

Varningarna, som Jesus ropar ut inför ändens tid, är viktiga. Men viktigt är också den balans och sans Han lyfter fram. Som Guds barn har vi inte samhällets undergång som framtidsscenario och påtvingat mål. Vi är inte – får inte – vara fastbyggd i det jordiska. Vårt mål är Guds rike. Vi är alltid på väg dit.

Kollapsen för jordiskt guld, lycka och hälsa, är ”bara” födslosmärta, inför Gudsrikets fullkomning. Om vi tvingas lida här, för en kort period, är det som en kort vindpust, mot den glädje som väntar. Finns det möjlighet för någon att ha en tryggare framtid än ett Guds barn? Nej! Guds barns trygghet – när den har sitt ankare i Jesus Kristus – är okränkbar!

… så räta på er och lyft era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

…hälsar oss Jesus genom Lukas – Luk 21:28.

Vilket vittnesbörd detta blir för världen, när den hukar sig inför vad som komma skall. Vi – Guds trygga barnaskara – fruktar inte framtidens mörker, vi lever med det osvikliga hopp vi har i Herren Jesus Kristus – Amen!

 

En dom över världen

I natt ca 23: 50 (jag tittade någon minut senare på väckarklockan som visade på 23:53) vaknade jag och fick till mig följande korta ord:

”Nu går en dom över denna värld!”

Mins tre gånger till vaknade jag till dessa ord under de resterande nattimmarna. Om det är en bibelvers eller ej vet jag inte?

Men jag fick också ett stycke text på morgonen, Kol 3: 1-17 – läs det gärna.

De två första verserna lyder:

”Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.”

Syskon!

Det är dags att väckas ut våra planer och tankar för vår jordiska välfärd. Vi får inte bygga fast oss här. Vi tillhör himmelriket. Vi måste därför vara beredda att bryta upp för att bli redskap på fält dit vi aldrig trott oss behöva förflyttas och vara beredda på att Guds församling, när som helst, kan få hembud.

Vår trygghet är inte i världens händer, utan i Jesu Kristi orubbliga händer. Vi måste låta Honom omsluta oss på alla sidor. Då är vi i segrarens beskydd.