Jens Garnfeldt på Kanal 10

Jag trodde att vi sett allt från Kanal 10 som hade med Jens Garnfeldt att göra, men icke. Nu är han tillbaka…Skall man höja ett varningens finger eller ej?

Vet ej!

Gjorde så förra gånge. Har dock inte ännu lyssnat till om det han kommer med är förändrat. Är det inte det så:

SE UPP!”

Med de orden vill jag inte ännu ”tycka” ngt, men med tanke på tidigare erfarenhet vill jag uppmana dig:

Var väldigt väldigt vaksam!”

 

 

Anstöt

19) …sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. 20) Riv inte ner Guds verk på grund av mat.
 Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. 21) Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av

Rom 14:16-21

Det är inget populärt budskap jag kommer med, men jag har fått det och kommer att förmedla det, för det innehåller sanningar som är viktiga, oerhört viktiga, i upplösningstider avs kristna värderingar.

Vad det djupast sett handlar om finner vi i vers 19) ”…den ömsesidiga uppbyggelsen.” Enkla vardagliga steg, under vår vandringen på trons väg: Väck inte andras anstöt! (vers 21)

Ordet broder, i vers 21, handlar i första hand om våra trossyskons uppbyggelse. Vi har ett ansvar gentemot varandra!

Idag – ja ända sedan 70-talets liberalteologiska revolution – är det populärt att tala om den kristna friheten: ”Bort med regler, etik, traditioner… bort med allt sådant – allt är ju nåd.” Jo, visst är allt nåd, men i detta skall vi inte fresta varandra med att tänja gränser – bort detta!

Väck inte anstöt!

Grundtexten är mer laddad än så. Den består av tre ord: proskoptō, skandalizō och astheneō.

Se till att ditt leverne inte får ditt trossyskon att: Snubbla på vägen, känna sig utpekad (för att inte ha samma ”starka” tro som du) och därmed försvagas i sin tro!

Väck inte anstöt! Låt ditt leverne ständigt och tydligt hålla sig betryggande innanför helgelsens ramar. Att ständigt tänja dem, får dem till slut att brista. Kanske inte för dig, men kanske för ditt syskon på vägen.

är Facebook ett “MÄRKE”…

 

… eller ytterligare en markör?

…om angreppet är mot Jesus – Guds son, den främste – då protesterar vi. Att framställa honom som en transvestit i en erotisk miljö vid nattvardsbordet är en sådan provokation att vi inte kan vara tysta, anser han.

världenidag.se

Ungefär så uttryckte sig Stanley Sjöberg på sin Facebooksida och blev därmed avstängd.

Kan vi kristna fortsätta använda Facebook, då Facebook så grovt förnekar vad den kristna tron och Guds Ord förkunnar, och i stället och därmed blir ett språkrör för det Guds Ord kallar “laglöshetens människa”.

Säkert minns du texten om “när han är borta…”. Denne “han” översätts ibland i våra tankar med Anden. Men grundordet är ett ord som saknar genus – kön – det kan betyda också den eller det, ex: lagen eller ordningen.

Översätter vi då texten med “… när lagen och ordningen är borta…”, förstår vi hur detta banar väg för “….laglöshetens människa” – antikrist.

Vad som hänt med Stanley Sjöberg är förfärande i sig, med det handlar om mer! Djupast sätt är det nu Guds Ord, som i ett av världens största media, ställs åtsidan och förnekas.

Inser du vad detta innebär och VEM det är… vi som Guds folk, Guds barn, Guds frälsta skara stöttar, när vi bara tiger och samtycker?

Alla tio jungfrurna väntade!

Vi måste – menar jag – ständigt vaka på oss själva. Jag tror det är så att vi kan veta allt – men ändå vara utan olja.

 

 

Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade.
   Fortsätt läsa “Alla tio jungfrurna väntade!”

Ny ekonomisk världsordning

 

Rubriken och bild är hämtade från Holger Nilssons artikel på hemsidan flammor. Det är – som vanligt för Holger – en mkt bra artikel.

Jag kan inte nog understryka att Sverige och svensk kristenhet verkligen behöver få förståelse för både de bibliska profetiorna och för de nutida profetior som Gud låter oss få del av. Be att Herren uppväcker fler profeter, som får genomslagskraft och mod att tala Hans uppmuntran och varning.

 

Profeter i vår tid

Under veckan som gått har Anden, gång på gång talat till mig om profeter och om hur viktiga dessa är. Några menar att profetens tjänst som Guds uttydare av vad som sker och som förutsägare för vad som skall ske upphörde i och med det Nya Förbundet. Denna förblindelse kan bli kostsam. Vi behöver Guds Andes profetiska gåva minst lika mycket idag som någonsin tidigare. Men vi måste vara medvetna om skillnaden mellan siare och profeter!

Fortsätt läsa “Profeter i vår tid”