Konspirationer, NWO, Djävulen – förtydligande

Citat: Det finns inget NWO – så som världen betraktar det.” 

Med de orden vill jag återkoppla till och förtydliga mitt förra inlägg.

Så som jag uppfattar världens betraktande av NWO, så är NWO en existerande och fungerande organisation, bestående av ledamöter, sekreterare, ordförande osv. som håller regelbundna möten, där de planerar för hur de skall “ta över” världen. Denna organisation skall vi med vår medvetenhet och list övervinna.

Så som jag uppfattade och uppfattar Andens tilltal, så är det inte så vi skall tänka. 

New World Order – En Ny Världsordning – är en dröm och ett begrepp, som många olika organisationer arbetar för, med olika infallsvinklar. Där finns både de med önskan om alla människors lika rätt och de med begäran om diktatorisk makt. Däremellan finns förblindade grupperingar, med drömmar om ekonomiska, handelsmässiga och hälsomässiga fördelar genom en En Ny Världsordning. Men när NWO-drömmen går i mål, visar sig målet bli vedermödan. 

Låt oss därför dra oss närmare Jesus Kristus nu. Han är den som hjälper oss. Batterier, ljus och konserver är viktigt och bra! Men vi kan inte leva på det någon längre tid. Jesus är vårt säkra beskydd, men vi måste lära oss, att hålla oss nära Honom. Att ha Andens olja i våra lampor så att vi ser.

Detta är sammanfattat hur jag vill summera vad Anden sa: Fixera er inte på världens konspirationer, utan kom närmare Jesus Kristus!