Konspirationer, NWO, Djävulen

Vem eller vad gömmer sig bakom NWO? Finns NWO? Existerar det verkligen en okänd, osynlig, men ändå ökänd organisation bestående av ledare som träffar varandra i smyg och lägger upp planer för hur de skall ta över hela världen och lägga mänskligheten under sig?

Morgonen, fredagen den 28 januari 2022, uppfattade jag Anden tala till mig med ett budskap som tvingade mig att revidera och tänka om, utifrån mitt betraktande av NWO. Det finns inget NWO – så som världen betraktar det. Talet om NWOs existens bygger på konspirationsteorier, som sekulära människor byggt upp. Detta tankebygge förminskar – jag måste upprepar det igen – förminskar och avdramatiserar därmed den verkliga och än mer aggressivt farliga makten bakom de tidsskeden som mänskligheten nu går in i – Djävulen!

Makten bakom det som kommer att ske, är alltså inte en mänskligt skapad organisation, med rigorösa regelverk och övervakningslösningar. En makt som vi med mänskligt förnuft och förberedelse kan lura och undvika. Att bli prepper¹, löser inte våra slutligt kommande prövningar och problem. Att vidta åtgärder och vara förberedd på samhällsstörningar är bra och viktigt! Dvs att se över hur vi skall klara oss när många samhällsfunktioner kollapsar samtidigt – under kortare perioder. Men dessa kollapser är inte den slutliga prövningen. De skeenden vi ser och upplever nu, är planerade att leda fram till en större, total kollaps. Den kommer tvinga fram: “Den stora omstarten”! Men det är inte NWO som ligger bakom! Talet om NWO, överstatlighet, maktelit, diktatorer osv, är ett försök från Djävulen att förmänskliga sig och sina tidsmässigt närstående planer. Mänskligheten och framför allt vi som kristna måste förstå: Vi går inte in i en kamp mot andra människor nu, som vi kan övervinna om vi är smarta. Vår kamp står mot Satan! Denna strid vinner vi inte som preppers, utan som Guds barn, med Andens olja i våra lampor!

“Ekonomisk omstart” talar redan Internationella Valutafond IMF om, genom ex vår egen statsminister Magdalena Andersson. De gör det utan förstå vad det djupast sett handlar om. Kanske ligger en ekonomisk omstart i beredskap för att kunna genomföras efter en ekonomisk kollaps. Men den stora omstarten följer inte mänskliga planer, så som man nu menar och tror. Den kommer dirigeras av Satan. Vid den omstarten kommer de upptäcka – de som trodde att de hade full kontroll – att de ohejdat tvingas fatta beslut som de själva inte ser konsekvenserna av.

Som frälsta och bekännande kristna måste vi förstå att det är inte ett mänskligt NWO som ligger bakom närtida kommande skeenden. Istället är det är han som Bibeln beskriver som: Den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen… (Upp 12:9), som ligger bakom. Det är ytterst viktigt att vi som kristna förstår och har detta med oss i våra tankar när konspirationsteoretikerna spånar om framtiden. Vi kan inte med list och förnuft övervinna Djävulen. Men vi kommer att övervinna – tills Herren hämtar hem sin brudeskara – genom att hålla oss tätt intill Honom och långt borta från världen.

Låt oss inte förenkla och förmänskliga det kommande i termer av NWO och globalism. Och låt oss vara ytterst klara över skillnaderna mellan mannen på den vita hästen i Upp 6:2 och mannen på den vita hästen i Upp 19:11. Skillnaden mellan “frälsaren” Antikrist och vår frälsare Jesus Kristus.

Djävulen (eller Satan) är inte ett mänskligt förnuft, han är en högtstående andemakt. Han var en av Guds högst betrodda änglar. Han hade getts makt, långt större än “vanliga” änglar. Men hans girighet blev hans fall. Och hans fall gjorde honom till mänsklighetens största fiende. En fiendskap som bygger på och får sin kraft av: Hans hat mot Gud!

Genom att stjäla mänskligheten – och om det inte går – fördärva den, riktar han sin genomsyrande, destruktiva, aggression mot målet för Guds dyrbaraste kärlek – människan.

1) Prepper: Personer som förbereder sig för störningar i samhällsfunktionerna. Den enklaste formen kan vara att köpa hem och lagra konserver, torrvaror, batterier, ljus. Den mer aggressiva formen kan vara att skaffa sig utrustning för att överleva på flykt i vildmarken och att skaffa vapen till självförsvar.