Konspirationsteorier eller profetior?

Vad är det för skillnad, hur påverkar de, finns det faror med dem? I vår tid, basuneras konspirationsteorier ut genom många kraftfulla medior typ Facebook, Youtube, e-post, enkla, billiga och formmässigt trovärdiga nyhets rapporteringar: Vad skall vi lita på?

Jag tror att vi som kristna måste vara ytterst vaksam över vad vi tror på avs detta, det är inte helt enkelt att urskilja bluff från sanning. Vi vet som kristna att Guds Ord uppmanar oss pröva profetiorna och redan där kan det var svårt. Lägger vi nu till också världens konspiratorisk teorier blir det än mer vi skall pröva. För om vi skall pröva profetiorna… hur mycket mer skall vi då inte pröva allt detta andra som basuneras ut, oftast kraftfullare än de profetior Gud ber oss lyssna til.

Vad är det då för skillnad på allt detta? Jag tror de flesta vet, men låt mig påminna.

Profetior

Det vi som kristna kallar profetior eller Guds tilltal, är från Gud. Gud varnar oss och förbereder oss för kommande händelser, Gud vill aktivera oss. Han avslöjar också pågående för dolda skeenden. Så har Gud handlat genom mänsklighetens historia. Ibland har Han varnat inför något vi kan påverka: “Om ni gör/inte gör …, skall detta ske …!” Ibland har Han varnat för händelser som ligger utanför vår förmåga att påverka: “Detta skall ske!”

När Herren talar – via profetior – förbereder vi oss och handlar i enligt Hans tilltal! Vi vet och vilar i att Han handlar till vårt bästa.

Konspirationsteorier

Utan att dissekerar ordet står det för att det sagda eller skrivna är något som en mänsklig hjärna målar upp som ett möjlig scenario, en teori. Det kan gälla varför något har hände, eller vad som egentligen hände bakom det synliggjorda. Det kan också gälla kommande händelser.

Dessa teorier är fabricerade av mer eller mindre insiktsfulla personer. Vissa av dem gör sig definitivt kända för att var duktiga på att intellektuellt förutsäga vad som skall ske, eller förklara vad som skett. Delar av deras teorier bygger på uppgifter från sanna dolda källor andra på uppdiktade källor – både bakåt och framåt i tiden.

Konspirationsteorierna kan vara värdefulla, men är dock inte profetior!

Den avgörande skillnaden

Konspirationsteorier och profetior får ALDRIG jämställas eller blandas samman! 

Konspirationsteorierna berör alltid bara det bakomliggande onda. Har du hört någon positiv teori? Slutet blir aldrig gott och steg för steg vinner ondskan terräng. Man avslöjar… med ser ingen möjlighet att frigöra sig från de kommande skeendena. Även om dessa teoretiker sällan talar i termer av Satan och Gud, talar de om gott och ont och slutet handlar ofta om en evigt förslavad mänsklighet – utan hopp.

Notera att genom dessa teorier förslavas mänskligheten redan nu i passivitet och hopplöshet. Man gör därmed i realiteten ondskan en tjänst. Dessa teorier bryter ned människan!

Profetiorna har ett helt annat syfte och mål. Ständigt påminns vi om att Gud är den slutliga segraren. Vi varnas för de skeden som måste komma. Vi uppmanas till beredskap, att inte släppa greppet om Honom, att inte tappa hopp och tro. När konspiratörerna talar om de förfärliga saker som skall ske och om ett slut, utan hopp, uppmanar Gud oss: “Lyft era huvuden! Nu närmar sig er och hela skapelsens befrielse.”

Som kristna förstår vi att den kommande tiden blir drastiskt dramatisk och prövande på många sätt. Men vi får vara övertygade att NWO blir en ytterst kortvarig epok, slutet för den epokens skapare och hantlangare behöver vi inte orda om… Vi står på Guds goda segers sida. AMEN!

Tala om NWO eller Guds rike?

Ja, det är faktiskt valet du måste göra. Vill du vara med de som bryter ner människor, genom att förkunna en kommande hopplöshet och de onda krafternas seger eller vill du bygga upp dem och ge dem hopp?

Till sist

Jag menar att det som sker nu, med tvångsvaccinering och vaccinpass, är ett resultat av ondskans agerande – det handlar i sin innersta kärna om en andlig strid. Detta måste vi ha i åtanke i allt vi gör. Vi kan inte strida utan Guds Andes hjälp och beskydd.