Äktenskapet – 1

Inledning

Jesus sa: “Jag säger er sanningen: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.”

Joh 6:53-54


Texten ovan, kom att splittra lärjungaskaran. Många lärjungar drog sig tillbaka, några stannade kvar.

Förstod lärjungarna mycket mer av den heliga symboliken, än vi gör i dag? Eller var de så fixerade vid Hans tal om köttet, att de förfärades av det som bokstavligt?

För mig är Jesu ord ovan – om Hans kött och blod – en helig symbolik, som skall belysas med en av de första förordningarna Gud ger i sitt ord.

Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. / 1 Mos 2:24

Jag tror, att folket som följde Jesus var mer införstådda med vad detta innebar än vi – särskilt i vår generation.

I några kommande inlägg kommer jag skriva om äktenskap på ett sätt som säkert kommer att “störa” många – även kristna. Men det är dags att lyfta upp och få förståelse för äktenskapets allvar och verkligt heliga värde.