Kristen glädje

“Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen.”

Luk 10:10, läs gärna Fil 4:4-7

_____

Guds Ord talar mycket om glädje, men det är skillnad på glädje och glädje. 

Den glädje vi får ha som frälsta är en djup och evig glädje baserad på Guds nåd, Guds omsorg, Guds löften osv – den bottnar i Gud.

Den glädjen får vi alltid vandra i även om stundens omständigheter kanske är annorlunda. Den glädjen kan ingen ta ifrån oss! Den glädjen får vi förankra våra liv i – med tanke och tacksamhet.