Kristen i ändtidens samhälle

Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv. Somliga, sådana som tvivlar, skall ni ha förbarmande med och rycka ur elden och rädda, men andra skall ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med för deras av kroppen nersölade kläder.

Judas brev vers 21 – 23 (Bibel 2000)

_____

Att agera som kristen – enskilda och församling – i ändetidens samhälle, ställer egentligen inte annorlunda “krav” än i någon annan tid. Men vi behöver ändå påminnas om dessa allmänna linjer.

  • Vi skall vara salt och ljus!
  • Vi skall vara barmhärtiga!
  • Vi skall ta avstånd från tidens normer – med dess förfall!

För genom att:

  • … visa vad som är Guds vilja…
  • … visa barmhärtighet och överlåta domen åt Gud…
  • … leva ut ett personligt avståndstagande från världsandan…

… gör vi det vi kan för att kunna vara Hans vittnesbörd i handling och ord. Vi hjälper och stöttar varandra och fortsätter sprida Guds sanning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *