Kristen tro från A osv. (1)

Inledning

Detta är början av Jesu Kristi, Guds Sons, evangelium.

Mark 1:1

…den heliga och oförgängliga förkunnelsen om den eviga frälsningen.

Mark 16:9


Kanske känner du inte igen Mark 16:9, slutet på det äldsta av de fyra evangeliernas omdiskuterade avslutning. Enligt de äldsta funna texterna, slutar Markus med 16:8. Något senare i tid, har 16:9 resp 16:9–20 blivit tillagt. De flesta vedertagna översättningarna har dock med 16:9–20, som tillhörande Markus evangelium.

Att jag tar med denna avslutning – Mark 16:9 – är för att få en självförklarande inramning till det jag vill skriva om. Jag tänker att ge mig i kast med att skriva något som jag vill kalla Kristen tro från A osv. För kristen tro har ett A – en början – men under hela vårt jordeliv kommer vi aldrig fram till något Ö, utan lever i ett ständigt “och så vidare”.

Är du intresserad att följa med i denna serie så håll utkik efter rubriken med dess tillhörande ordningsnummer.

Nästa del

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *