Kristen tro från A osv. (10)

…och så vidare…

Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren.

Ef 5:8–10


Att bli frälst, genom Gud nåd, är enda start man kan få på ett liv som för människa in i hennes rätta förhållande till Gud – ja livets mening och fullkomning. Det är ett ögonblicksverk. Vi kan tillåta eller förhindra det.

När det skett, har vi övergått från mörker till ljus. Och vi påbörjar en livsresa, som för var dag göra oss mer och mer lika Jesus.

Klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.

Ef 4:24

Detta sker inte i alla delar “över en natt”. Det händer att missbrukare blir “fria” omedelbart, men det händer att de får kämpa – falla och resa sig. Det viktiga är att fortsätta kämpa – aldrig bli liggande.

Det grundläggande i allas “o.s.v.” är bön och Bibelläsning. Att hitta en rutin, under dygnets vakna timmar, då man avsätter tid för Gudsgemenskap, för det är i den gemenskapen vårt nya jag formas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *