Kristen tro från A osv. (11)

Evangelium – ny och ren

Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på ett gammalt plagg, för då river den påsatta lappen bort ännu mer av plagget och revan blir värre. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar…

ur Matt 9:16–17


Ganska tidigt i NT (Nya Testamentet) betonas vikten av att nytt är nytt och får inte blandas med andra läror. Detta gällde för de nyfrälsta på Jesu tid, med judendom som bakgrund. I dag gäller det än mer oss, med en uppsjö av religioner och trosläror cirkulerande runt oss vi Facebook, Youtube och andra media. Vi lockas ständigt att bland Evangelium med främmande läror.

När vi kommit till tro måste vi vara observanta mot sådant beblandande. Evangelium – att Guds nåd är nog – är allt vi behöver. Vi skall växa o mogna o låta vår tro på Gud och Jesus Kristus formar oss. Men detta växande får inte besmittas av främmande läror.

Evangelium är tillräckligt för att frälsa – Guds rena kraft.

Har du sysslat med “andra krafter”: spiritism, new age, andra religioner… Bryt med allt detta. Du är – genom evangelium – en ny och ren människa! Gammalt och nytt kan inte existera sida vi sida – Evangelium måste bevaras rent.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *