Kristen tro från A osv. (3)

Varför “alla”?

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg.

Jes 53:6


Att “syndarna” de som gör orätt behöver frälsning är inte svårt att förstå, men att alla behöver det…

Lagbrytare är en beteckning på sådana som bryter mot lagen – lagbrott – hit hör alltså även små avsteg, sådan som vi kanske inte räknar som brott, med som enligt ordets exakta betydelse gör oss alla till lagbrytare. Brott kan ge ringa böter eller mångårigt fängelse.

Vi måste inse att inför vår lag är ingen utan skuld.

Men inför Bibelns ord om hur vi skall handla mot vår medmänniska, ställs vi egentligen inför ännu hårdare villkor. Listan kan här göras lång över vad som är “brottsligt”, men ändå inte lagbrott ex:

  • Miljöförstöring är ngt vi tillåter oss, utan hänsyn.
  • Utnyttjande av andras dåliga löner o arbetsvillkor för vår egna konsumtion.
  • Plundring av andra länders naturtillgångar – bakom skydd av diverse bortförklaringar.

Ja, mycket av vårt behandlande av tredje världen, sker bakom manipulativa lögner och utan tillfrågan av vår nästas åsikt. Vi i välfärdsländerna vet ju “vad som är bäst för alla”…

Ändå är inte detta synden. Detta är syndens konsekvens. Konsekvensen av att vi alla gott vilse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *