Kristen tro från A osv. (6)

Vet, vill, men kan inte

Jag ser i mina lemmar en lag, som ligger i strid mot den lag som är i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp?

ur Rom 7:23–24


Mitt förra inlägg skulle kunna sammanfattas med dessa ord av Paulus. Dvs vi har en lag inom oss – en kunskap som styckevis kan bedöma vårt handlande och bedöma det som gott eller ont. Samtidigt bor denna kunskap i en kropp som ständigt attraheras av det onda. Vi förmår göra rätt styckevis, men styckevis handlar vi helt fel och försöker med bortförklaringar frikänna oss: “Så gör alla andra. Det är bar en gång. Ingen är perfekt.”

Denna självinsikt, som Paulus sätter ord på ovan, är den primära insikt som Evangelium måste få oss att acceptera: Vi är, i mått av vårt handlande och vår förmåga: “Omöjliga fall!”. Vi vill så rätt, men handlar så fel.

När vi kommit dit, att evangelium väckt oss inför denna förståelse, är det som om Jesus själv ställer sig framför oss och säger – som till den förståndige skriftlärde: “Du är inte långt från Guds rike.” Mark 12:34.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *