Kristen tro från A osv. (8)

Evangelium, Guds lösning

Han (Jesus) är stenen som förkastades av er, byggnadsarbetare, men som har blivit huvudhörnstenen. Det finns ingen frälsning hos någon annan. För det finns inget annat namn under himlen, som är givet bland människor, genom vilket vi kan bli frälsta.

Apg 4:11–12


Kärnan i Evangelium är budskapet och löftet att Gud skapat och en väg ut ur syndens fångenskap – frälsningens väg.

Det är ett erbjudande att komma Gud nära – i detta livet och i det eviga. Det är ett erbjudande till en process som till slut leder till en total omvandling, för att vi skall bli vad vi är skapade att vara.

Det allra första steget i denna process är att låta sig räddas. Att ta emot den livlina Gud kastat ut till oss, att grabba tag i den. Det är alltså inte vi själva som räddar oss – bryter oss loss ur vår fångenskap. Den delen är helt och fullt Guds verk. Enbart Guds kraft kan lösa ut oss ur vår fångenskap. Lösen för våra liv, är offret Jesus Kristus betalde med sitt liv.

Detta fritagande – ur vår fångenskap – sker när vi i hjärta och tanke vänder oss till Gud, bekänner vår hjälplöshet och ber Honom frälsa oss.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *