Kristen tro från A osv. (9)

Bestäm dig idag

I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan…

ur Heb 3:7–8


Det egna handlandet avs frälsningen – hur man gör – är mycket enkelt. Det behövs ingen särskild plats, tid eller annans närvaro.

Plats: Mannen nedan blir i ett nu både frälst och döpt:

Och medan de färdades vägen fram, kom de till ett vatten. Då sa hovmannen: Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag döps? Då sa Filippus: Om du tror av hela ditt hjärta, så kan det ske.

ur Apg 8:36–37

Tid: (se inledningsversen.) Skjut inte på avgörandet! När kallelsen hörs i ditt inre, vet du inte om det är sista chansen. Du riskerar också att skjuta o skjuta på den, tills den tystnar.

Andras närvaro: Det är bara du – mitt i vardagen – och Jesus.

När Jesus gick utmed Galileiska sjön, såg han Simon och Andreas, kasta ut ett nät i sjön, de var fiskare. Jesus sa till dem: Följ mig och genast lämnade de sina nät och följde honom.

ur Mark 1:16–18

Bestäm dig för att följa Jesus. Tala till Honom från ditt förstånd och hjärtas inre – vilja och längtan – tyst eller högt. Bekänn att Han är enda och rätta vägen – för dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *