Kristen tro i nuet

Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, när hon vittnade: “Han har sagt mig allt jag har gjort.” 

Ur berättelsen om Jesus och den samaritiska kvinnan, Joh 4:1-41

Vad sas mer än vad Johannes återger? Versen ovan vittnar om att det måste varit ett betydligt längre samtal. Enligt evangeliet sa Jesus att hon haft fem män (4:18), men kvinnans ord avslöjar att Han sagt mycket mer.

När jag läser berättelsen – påståenden, frågor och svar – upplever jag att det finns så mycket mer, som vi aldrig får “höra”. Kanske är orsaken att ingen mer än Jesus och kvinnan tycks vara närvarande vid tillfället. En av dem måste i korthet berättat för Johannes vad som sagts, medan lärjungarna var inne i staden och handlade (4:8 och 4:27).

När jag satt och funderade över detta kom tanken över mig: 

Detta är kanske inte nödvändigt att vet. Livet är ju inte , utan nu. Vi behöver inte återvända till då för att möta Jesus, för att möta Fadern. Vi får i vårt nu leva med Anden och lever därmed med Fadern.

Kristen tro är inte historia, kristen tro är nu och framtid!