Kristen tro = lycka ✔️ (lögn)

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

1 Pet 1:6-7

Är det något som behöver får en bock i kanten, ni vet en sådan man fick i när man svarat fel på ett skolprov, så är det påståendet att kristen tro skulle vara lika med lycka. Jag skulle snarare vilja säga: “Tro inte du skall bli lycklig för att du blir frälst, men du kommer få rätten att känna dig trygg.” För i frälsningen ligger en evighetsgaranti, utfäst av Honom som är av evighet – Gud.

Hur än världen förändras, rasar samman och fördärvas, är vi, som valt Jesus Kristus som Herre, frälst – räddade för en himmelsk evighet. Vi har inget att frukta, vi är vunna – ägda av Gud – och ingen tar något ifrån Honom.

Lämna en kommentar